Forsvarets seks Hercules transportfly er alle satt på bakken etter at det er oppdaget sprekkdannelser i vingestrukturen på tre av flyene. Sprekkene ble avdekket i forbindelse med ettersyn av ett av flyene.

Flyene er sentrale i forsvarets forsyningstjeneste. Major Marina Johansen ved Luftforsvarets forsyningskommando sier at sprekkdannelsene kommer på et svært dårlig tidspunkt fordi Norge nå får store forpliktelser i forbindelse med ledelsen av KFOR-styrkene i Kosovo.

— Jeg vet at vi har forpliktelser som gjør at vi trenger å bruke flyene i forbindelse med KFOR-styrkene. Vi har ikke noe alternativer til disse flyene. Det gjør dette litt mer dramatisk, sier Johansen til NTB.

— Marshall Aerospace i England, som har ansvar for vedlikeholdet, regner med at det skal ta fire uker å reparere flyene.

Luftforsvarets C130 Hercules transportfly ble tatt i bruk i 1969.