Hovedmannen David Toska slipper forvaring, men alle 13 tiltalte ble fredag dømt i NOKAS-saken

David Toska ble dømt til 19 års fengsel. Han tok betenkningstid da han ble spurt om han aksepterer dommen.

Kjell Alrich Schumann, som ble dømt til forvaring, anket dommen på stedet. Det gjorde også en hoderystende Metkel Betew og Ridvan Halimi. Også de to ble dømt til forvaring. Forvaringsdom ble det også for Thomas Thendrup. Alle fire ble dømt til 16 års forvaring, med en minstetid på ti år. Alle fire har benektet å ha vært med på ranet.

I tvil Aktoratet hadde også lagt ned påstand om at Toska måtte idømmes forvaring. Sorenskriver Helge Bjørnstad sa at retten under sterk tvil hadde kommet fram til at en tidsbegrenset straff er tilstrekkelig for Toska. Han viste til at det må være kvalifisert gjentakelsesfare for å idømme forvaring.

– Det er rettens oppfatning at 19 års fengsel vil beskytte samfunnet i tilstrekkelig grad, og vil skape det samfunnsvernet som er nødvendig, sa Bjørnstad.

11 av de tiltalte ble, slik det var lagt ned påstand om, dømt etter den såkalte dødsfølgen. Retten kom også til at ranet var begått som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe, noe som gir betydelig høyere straffer.

– Det er ikke tvil om at ranerne alle klart har kunnet innse muligheten for at en så tragisk følge som en dødsfølge ville kunne inntre, sa Bjørnestad og viste til at ranet var godt planlagt og at ranerne var tungt bevæpnet.

Lange straffer Foruten de fire som fikk forvaring, og Toska som fikk 19 års fengsel, fikk de seks andre som er dømt etter dødsfølgen fengsel ifra 13 til 17 år, mens de to som kun er dømt for medvirkning fikk fengselsstraffer på fire og seks år.

Erling Havnå fikk 17 års fengsel, men i denne dommen er også inkludert ranet av Postens Brevsenter. Ikmet Kodzadziku, Lars-Erik Andersen og Dan Pettersen ble alle dømt til 15 års fengsel, en strafferamme Bjørnestad karakteriserte som det normale for den type ran NOKAS-ranet var. Alf Henrik Christensen ble dømt til 13 års fengsel. Det samme ble Johnny Thendrup.

Thendrup ble trolig innrømmet to års strafferabatt fordi han har tilstått og forklart seg om sin medvirkning i ranet. Thendrup er raneren som ble skutt i låret av politiet på Domkirkeplassen.

Ubevegelige David Toska, Kjell Alrich Schumann og de andre som risikerte de strengeste straffene, fortrakk ikke en mine da dommen ble lest opp. Kanskje hjalp det at samtlige straffeutmålinger lå lavere enn det aktor ba om.

Sorenskriver Helge Bjørnestad satte retten nøyaktig klokken 12, og minuttene var nok lange for de tiltalte som ventet på rettens slutning. Selve dommen er på hele 378 sider, og var for omfattende til at dommeren kunne lese den opp i sin helhet. Bjørnestad leste i stedet opp et sammendrag av bakgrunnen for dommen for hver av de 13 tiltalte. Etter to timers opplesning hadde han bare rukket å lese opp sammendraget for fem av de tiltalte.

De tiltalte kom inn i rettssalen et kvarter før retten ble satt, og mange av dem var tydelig nervøse. Johnny Thendrup ba pressefolkene krysse fingrene for ham da han fant sin plass på tiltalebenken i Stavanger tingrett.

– Dere får krysse fingrene for meg. Det er dommedag, dette, sa Thendrup henvendt til det frammøtte pressekorpset.

Erstatning Retten tok fredag også stilling til erstatningsspørsmål fra blant andre de NOKAS-ansatte. Kun fire av dem som var på jobb i Norsk Kontantservice ransdagen, ble tilkjent oppreisning på 80.000 kroner hver. Sorenskriver Helge Bjørnestad åpner imidlertid for at flere kan få oppreisning i en sivil sak.

Familien til den avdøde politimannen Arne Sigve Klungland ble også tilkjent erstatning. Politibetjent Erik Håland ble tilkjent oppreisning på 80.000 kroner.

De 13 som sto tiltalt er samlet dømt til å betale over 51 millioner kroner i erstatning til If Skadeforsikring og 50.000 kroner til Norsk Kontantservice.

SCANPIX
SCANPIX
SCANPIX
SCANPIX