• Importforbudet av fisk til Russland opprettholdes, og i praksis er det full stans av alle fiskeforsendelser til Russland fra Norge, sier Norges fiskeriråd i Moskva, Christen Mordal

, til NTB.

Det kom onsdag noen meldinger om at importstansen av norsk fisk til Russland begrenset seg bare til vogntog, at forsendelser med skip kunne gå som normalt. Norske fiskeeksportører meldte også at eksporten til Russland tilsynelatende gikk som normalt over grensen.

Mordal sier at disse rapportene fra eksportørene kan være korrekte, fordi russiske myndigheter har åpnet for overgangsordninger for forsendelser som var underveis da importforbudet ble bestemt. Men han understreker at dette bare gjelder en kort overgangsperiode.

Feiltolkning Også informasjonsdirektør Hans Petter Næs i Eksportutvalget for fisk bekrefter det samme. Næs sier at en melding om at det russiske importforbudet av fisk ble innført for å hindre smitte via trailere, beror på en feiltolkning.

Norske myndigheter har åpenbart store problemer med å komme i dialog med russerne om importstansen. Fiskeriråd Christen Mordal sier at det arbeides mot russiske veterinærmyndigheter, fiskerimyndigheter og Utenriksdepartementet for å opplyse om at det ikke finnes noen sammenhenger mellom munn— og klovsyken og norsk fisk og sjømat.

Foreløpig har man ikke klart å nå fram, og ingen vet hvor lenge importforbudet kan vare ved.

Ikke sårbart Norge eksporterer fisk og sjømat for om lag 1 milliard kroner årlig til Russland. Hovedprodukter er sild og makrell. Sildesesongen er over nå, og neste høysesong i pelagisk sektor er til høsten. Dermed er ikke tidspunktet det mest sårbare for norsk fiskerinæring. Russerne importerer også en god del lodde, der virkningene av importstansen er mer følbar. Dessuten spiser det øvre sjikt av den russiske befolkningen mer og mer laks, og også for lakseeksporten er en importstans merkbar.

NTB