OSLO: Ola og Kari nordmann drikker stadig mer alkohol. I gjennomsnitt drakk hver person 6,22 liter ren alkohol i 2004. Omsetningen av brennevin, vin og øl øker, mens omsetningen av rusbrus går ned. Den registrerte omsetningen på 6,22 liter per person i 2004 er en økning på 0,19 liter, eller 3,2 prosent, fra året før. Tallene fra Statistisk sentralbyrå bygger på de månedlige avgiftsoppgavene som leveres til Toll— og avgiftsdirektoratet. Omsetningen av øl økte mest i 2004 og gikk opp til 22 millioner liter, noe som tilsvarer en økning på 9,7 prosent fra 2003 til 2004. Den registrerte omsetningen av rusbrus var på 8,7 millioner liter i 2004, en halvering fra året før. Nedgangen fra 2003 til 2004 var på 9 millioner liter. I 2004 ble det omsatt 57,8 millioner liter vin, en økning på 3 prosent eller 1,7 millioner liter fra året før. Salget av brennevin økte med 388.000 liter, eller 3,5 prosent, fra 2003 til 2004.