Alkohol blir stadig billigere sammenlignet med andre varer. De siste fem årene har norske varer i snitt steget med nesten ti prosent samtidig som alkohol er blitt en halv prosent billigere.

– Det kan vi blant annet takke staten for, sier forsker Øyvind Horverak ved Statens institutt for rusmiddelforskning til P4.

Senkningen av alkoholavgiftene de siste årene pluss de store kjedenes ølkrig har vært med på å presse prisene ned.

Men om alkohol vil bli enda billigere i årene som kommer er usikkert.

– Det er vanskelig å spå utviklingen. Trolig blir den stabil, men press om sterkere EU-tilpassing kan få prisen ned, sier Horverak.