Samlet har prisene steget med 14,8 prosent i femårsperioden.

Foruten alkohol og tobakk er det utdannings— og helsetjenester som har økt mest i pris, med en vekst på henholdsvis 31 og 30 prosent.

Prisene på post- og teletjenester og klær og skotøy har derimot sunket med henholdsvis 21 og 9,2 prosent.

Bilprisene har vært tilnærmet uforandret i tidsrommet 1995-2000, men kostnadene for drift og vedlikehold av biler har økt med om lag 30 prosent. Dette skyldes at drivstoffprisene steg med rundt 33 prosent perioden.

Billettpriser på kollektive transportmidler ble 25 prosent dyrere fra 1995 til 2000. Flyreiser sto for den største økningen med en prisvekst på vel 40 prosent.

(NTB)