Budsjettet ble endelig vedtatt av kommunestyret sent torsdag kveld, og rådmann Knut Sjåstad sier i en kommentar til Sunnmørsposten at Ålesund er i en veldig vanskelig situasjon.

— Vi skal både spare og kutte og samtidig gjennomføre den største endringsprosessen i kommunens historie, sier rådmannen.

Han sier at Ålesund kommune nå er en kommune i nød, og at hele Kommune-Norge har det vanskelig for tiden.

— De direkte og indirekte virkningene av de store innsparingene som har vært nødvendige for å komme i havn med årets budsjett, vil trolig være 40-50 årsverk. Et slikt kutt kan ikke gjennomføres uten at også tjenestetilbudet rammes. Organisasjonen vil være svært sårbar ved at administrative ressurser pines ned til et absolutt minimum, sier rådmannen.

Oppsigelser av ansatte kan bli nødvendig, men kommuneledelsen håper at bemanningsreduksjonene kan gjennomføres på en mindre dramatisk måte. (NTB)