Dette betyr likevel ikke at dørene stenges. Ålesund kommune har engasjert seg for å finne en løsning, slik at driften kan fortsette.

Akvariet har en pantegjeld på 25 millioner kroner, og skulle egentlig ha begynt å betale avdrag på denne gjelda i år. Det er søkt om avdragsutsettelse, og det går i retning av at de største kreditorene vil innvilge dette. Det satses på å finne en løsning før rådsmøtet i Stiftelsen Ålesund Akvarium 4. april.

Akvariet hadde godt besøk etter åpningen i nye lokaler i 1999. Men i fjor gikk det tyngre for akvariet, besøkstallene sank, og dermed også inntektene. Mye settes nå inn på å få besøkstallene opp igjen. Et akvarium må stadig ha noe nytt å vise fram for å få tidligere besøkende tilbake. I sommer kan den blinde torsken fra Hardanger bli et slikt trekkplaster.

NTB