­ Det er positivt at begge foreldrenes inntekt legges til grunn. Da blir det mer rettferdig, og bidragsbetalere med lav inntekt slipper å betale seg i hjel, sier politisk nestleder Sunniva Paulsen i Aleneforeldreforeningen.

Hun mener også at fradrag for samvær med barn har positive sider, fordi det oppmuntrer til økt samvær. Men hun regner med at det kan bli konflikter på dette punktet.

– Så vidt jeg har forstått, er det skriftlige samværsavtaler som skal ligge til grunn, men mange av disse avtalene er ikke verdt papiret de er skrevet på. Det reelle samværet kan variere fra måned til måned. Jeg spår at Rikstrygdeverket kan få problemer med å håndheve disse reglene, sier hun.

Det Aleneforeldreforeningen er mest kritisk til, er forslaget om å innføre et gebyr for de foreldrene som ber om offentlig fastsettelse av bidraget:

– Det blir helt urimelig å betale for å få rettferdighet. Det vil sette dem med dårlig råd i en vanskelig situasjon. 6-700 kroner kan være en måneds bidrag for enkelte, sier hun.

NTB