— Jeg tror det var et fryktelig feilgrep av Norge å oppgi sin nøytrale rolle og føre en politikk som setter livene til det norske folk i fare, sier Atwan, som selv har intervjuet Osama bin Laden og er redaktør i den anerkjente avisen Al Quds al Arabi i London, til NRK.

Atwan mener Norge ikke lenger oppfattes som en nøytral og fredsskapende nasjon i Midtøsten, og at trusler om terroraksjoner mot det nordmenn er reelle.