– Jeg opplever dette som en stor seier, sier stortingsrepresentant Rune Skjælaaen (Sp). Skjælaaen, som tidligere var sykehusprest ved Haraldsplass Diakonale Sykehus, har engasjert seg politisk for å stanse det foreslåtte nedleggingen.

Skjælaaen er overbevist om at Haraldsplass skal få bestå som fullverdig lokalsykehus for nordre Bergen og Nordhordland. Et lokalsykehus med akuttmottak.

Administrerende direktør Eivind Hansen ved Haraldsplass sier at beslutningen om å trekke saken fra styrebehandling er positivt for sykehuset.

– Samtidig vil jeg understreke at vi ikke er ute etter å trenere en avgjørelse. Problemet var at beslutningsgrunnlaget som styret fikk presentert, ikke var godt nok, sier Hansen.

En ny og grundigere utredning vil vise at akuttmottaket på Haraldsplass er nødvendig, tror direktøren. Haraldsplass skal i fremtiden påta seg en større ansvar for akutt indremedisin, men overlate akutt kirurgi og ortopedi til Haukeland. – Dette er justeringer som vi er enige om, og som byr på store nok utfordringer i seg selv, sier Hansen.