Helsetilsynets undersøkelse av 27 akuttmottak viser at nesten samtlige er for dårlige. Ved flere sykehus er ventetiden for lang og prioriteringen av pasientene ikke god nok. Tilsynet mener forholdene ved landets akuttmottak er uakseptabel.

Helse Sør-Øst er allerede i gang med å få til en grunnleggende forbedring av akuttmottakene. Det betyr nye skriftlige krav og en prosjektgruppe er allerede i gang med å sertifisere mottakene etter nasjonale standarder.

– Målsettingen er selvfølgelig at pasientene skal få gode og likeverdige helsetjenester uansett hvilket akuttmottak de kommer til, sier Elisabeth Arntzen, direktør for kvalitet og prioritering i Helse Sør-Øst til TV 2.