RAGNHILD HOV

Det sier generalsekretær i Røde Kors, Jan Egeland.

Han forteller at 13 millioner mennesker nå trues av tørke i Zimbabwe og Malawi. I et forsøk på å unngå katastrofen, setter Norges Røde Kors og Kirkens Nødhjelp i gang en innsamlingsaksjon denne og neste helg. Formålet er skaffe penger til mat til de katastroferammede.

— Høstregnet som pleier å sette inn i oktober, har slått feil tre år på rad, sier Egeland I tillegg er befolkningen sterkt svekket på grunn av AIDs-epidemien.

Mor og far er borte

— Mange steder er det nå slik at både mor og far er døde. Ofte består familien av bestemor og fem, seks barn som hun må forsørge. Det umiddelbare målet for aksjonen er å sørge for hjelp slik at de tørkerammede har mat frem til 1.oktober. Da pleier det å slå om til regn i disse områdene.

Røde Kors sendte tidligere i sommer 240 lastebiler til Det sørlige Afrika. Disse skal frakte maten frem til de tørkerammede.

Egeland er nettopp kommet tilbake fra katastrofeområdene.

Han forteller at alle lastebilene nå er klare til å settes inn i aksjonen.

— Men FN som skal sørge for distribusjonen, mangler penger til å kjøpe inn tilstrekkelig med mat til å fylle kapasiteten til alle lastebilene. Derfor satser vi og Kirkens Nødhjelp mye på denne pengeinnsamlingen.

Egeland håper at så mange som mulig gir et minstebeløp på 150 kroner. Det er nok til at en familie med fem barn kan få mat nok for en måned.

Høynes beløpet til 450 kroner, vil en familie kunne få en startpakke som kan gi hjelp til å få såkorn i jorden.. Pakken inneholder ett kilo såkorn, ett kilo gjødsel og et landbruksredskap.

Lokalaksjon neste helg

I Bergen vil hovedaksjonshelgen bli neste helg. Da vil Bergen Røde Kors ha bøssebærere på alle bydelssentrene og i sentrum. Dessuten håper organisasjonen at mange frivillige melder seg til å være med på en dør til dør-aksjon. Penger kan dessuten overføres til bankgirokonto nr.10 eller gjennom telefon på 820 43 10 10. Minstebeløpet på telefonkontoen er 100 kroner.