TERJE VALESTRAND

Når flypassasjerer sitter og venter på Flesland, Gardermoen og andre flyplasser, så finner vi årsaken her. Dypt inne i en fjellhall i Røyken kommune, midt mellom Oslo og Drammen.

I går ettermiddag var to av 15 på skiftet syke. Det betyr at bare 25 til 30 flyoperasjoner kan håndteres i timen. Med full kapasitet er tallet 100. Slik får litt sykdom store konsekvenser, og forsinkelsene vil i beste fall vare noen dager.

Stengt

Da Bergens Tidende spurte om å få komme inn i kontrollstasjonen, fikk vi nei. Vi fikk bare komme inn til resepsjonen, og ble i likhet med all annen presse nektet videre adgang.

— Vi har en stresset situasjon her inne. Det er både psykolog og folk fra bedriftshelsetjenesten som opererer i bygget, og vi vil ikke skape ytterligere belastning for våre medarbeidere.

Slik lød forklaringen fra sjefen for Divisjon flysikring, Per Harald Pedersen. Han hadde tatt turen ut til Røyken fra hovedkontoret i Oslo, for å roe gemyttene.

— Jeg er her for å stå til disposisjon for de medarbeiderne som ønsker å snakke med meg. Vi tror på dialog, sier Pedersen. Han er nummer tre i Avinors administrasjon, som ledes av direktør Randi Flesland.

Og bakom synger EU

Pedersen sier dette om årsaken til nedleggelsen av det topp moderne anlegget i Røyken:

— Flyselskapene sliter økonomisk, også Avinor må ta hensyn til dette. Vi må bli mer kostnadseffektive, og sparer 25 millioner i året på å konsentrere flykontrollen i Sør-Norge i ett anlegg, nemlig på Sola ved Stavanger.

— Hvorfor må dere tenke lønnsomhet, dere er jo en monopolbedrift med ansvar for flysikkerheten?

— Neste år skal Avinor sertifiseres av EU. Dette må vi gjøre for å kunne møte en fremtidig konkurranse også på vårt område.

— Skal flysikkerheten konkurranseutsettes?

— Ja. Våre kolleger i Storbritannia og Tyskland er kommet lenger enn oss i forberedelsene, EU krever at vi kommer etter. Men dette skal selvsagt ikke gå på sikkerheten løs. En slik omlegging som nå er foreslått vil øke sikkerheten, fordi to flygeledere nå vil ha ansvar for hver sektor, mot én i dag, sier Pedersen.

6. oktober skal styret i Avinor tar den endelige beslutningen om å legge ned sentralen i Røyken, og flytte all aktivitet til Stavanger. Eierne (staten) har fire representanter i styret, de ansatte tre, så utfallet virker avgjort.

Saken kan ankes til selskapets generalforsamling, som er samferdselsminister Torild Skogsholm (V).