— Vi trenger 20 - 25 døvetolker, men har bare ni tolker tilgjengelig. Det betyr at vi må si nei til en rekke forespørsler om tolk. Døve studenter har prioritet, men vi klarer ikke engang å dekke deres behov, sier avdelingsleder Uwe Matthäus på Hjelpemiddelsentralen.

I år fikk 11 døve studenter plass på Universitetet i Bergen. Fire av dem fikk beskjed om at de ikke fikk tolk, to av dem fikk bare dekket deler av behovet for tolk. Uten tolk mister de muligheten til å studere.

Flere døve studenter

— Vi har jobbet hardt siden februar for å rekruttere tolker, men det finnes ingen ledige tolker på arbeidsmarkedet. Antall døve studenter stiger, men det er umulig for oss å skaffe tolker til dem som ønsker å studere. For øyeblikket har vi to faste og tre midlertidige stillinger som er ubesatt, i tillegg til en solid pott penger som er satt av til bruk på frilanstolker. Det nytter lite så lenge det ikke er noen som kan utføre tjenestene, sier Matthäus.

Tolkemangelen blir forsterket av at det ikke finnes tolkeutdannelse i Bergen. I Bergen kan man ta tegnspråk grunnfag, men for å bli godkjent tolk kreves et toårig påbyggingsstudium. Bare i Oslo og Trondheim er det mulig å ta den toårige utdannelsen.

— Jeg kjenner til flere som ønsker å utdanne seg til tolker, men som på grunn av familie og andre forhold ikke kan flytte fra Bergen i to år for å ta tolkeutdannelse, sier Gunn Kristin Selstad i Arbeidsgruppen for opprettelse av tolkeutdanning i Bergen.

Arbeidsgruppen ble startet av Bergen Døvesenter i vår på grunn av den prekære tolkemangelen på Vestlandet.

— Det er skrikende mangel på tolker både for hørselshemmede og døve på hele Vestlandet. Døve studenter som ikke får tolk henvises ofte til nettbaserte studier, men det er ingen god løsning. Da blir de døve enda mer isolerte enn de allerede er, sier Selstad.

Må få utdannelse i Bergen

— Det er også mangel på tolker i arbeidslivet.

Flere bedrifter har søkt om tolker til hørselshemmede ansatte, men det er ingen tolker å oppdrive. Situasjonen nå er at døve konkurrerer mot hverandre om de få tolkene som er, sier Selstad.

Høgskolen i Bergen har søkt Undervisningsdepartementet om midler til å etablere en fullverdig tolkeutdannelse for skoleåret 2004 ý 2005, men har fortsatt ikke fått svar fra departementet.

Torsdag sendte fylkesordfører Gisle Handeland brev til Utdannings- og Forskningsdepartementet, der han ber departementet bevilge nødvendige midler til å opprette døvetolkutdannelse i Bergen fra høsten 2004. Handeland uttrykker i brevet sterk støtte til arbeidet med å få etablert døvetolkutdannelse i Bergen, og viser til at hørselshemmede har rett til å få bruke tolk i dagligliv, utdannelse og arbeidsliv.