— Hvis jeg var skyldig, og visste det, men forsøkte å prøve meg en gang til og det ikke gikk, ville jeg snakket for å få frem min rolle i saken, sier Maurud til NTB.

Håper

Ifølge statsadvokaten er det derfor et håp om at noen av de domfelte vil «lette litt mer på sløret» om selve drapsplanleggingen og kanskje drapshandlingen, i forbindelse med straffeutmålingsprosedyrene.

Selv om de fire ikke snakket ut om alt, ifølge Maurud, under lagmannsrettssaken, kan det hende at de velger å si noe mer nå.

— Vi vil gi anledning til at alle får ordet, sier Maurud.

Han sier at en slik forklaring som vil gjøre rollen til de domfelte mer klar, kan få betydning for straffeutmålingen.

— Vi snakker her om en strafferamme på fra 6 til 21 år, sier Maurud.

Fornøyd

Aktoratet er fornøyd, men ikke overrasket over utfallet.

— Vi har vært av den oppfatning at denne avgjørelsen er riktig, og kan ikke si oss overrasket over utfallet. Lagrettens avgjørelse er ikke gjenstand for anke. Foreløpig er det ikke noe vi har å utsette på dette, sa Maurud etter at de fire Orderud-tiltalte torsdag ble kjent skyldige i medvirkning til overlagt drap torsdag.

— Vi mente at herredsrettens bevisvurdering var uriktig, og det var derfor vi anket saken, sa Maurud.

Aktor, statsadvokat Olav Helge Thue, er også fornøyd med at Lars Grønnerød ble dømt for medvirkning til overlagt drap. - Jeg er fornøyd. Det er fullt ut i tråd med anbefalingen vi ga til juryen, sier Thue.

Han er altså fornøyd med at dommen er strengere enn i herredsretten, der Grønnerød ble dømt for uaktsom medvirkning.

Thue sier det enda er en teoretisk mulighet for at dommen vil bli endret:

— Dommerne har nå en mulighet for å sette kjennelsen til side, sier han, men håper ikke dette skjer:

— Vi mente dommen i herredsretten var gal, og det var derfor vi anket, sier Thue.

Han vil ikke uttale seg om straffeutmålingen.

(NTB)

I RETTEN: Aktor Olav Helge Thue.
FOTO: SCANPIX