Dermed er dommen på 21 års forvaring rettskraftig, ettersom Breivik har sagt at han heller ikke kommer til å anke dommen.

Samtidig varslet Holden på vegne av Riksadvokaten en grundig gjennomgang av ordningen med psykiatrirapporter