Påtalemakten har besluttet å ikke anke forvaringsdommen mot Anders Behring Breivik. En pressemelding fra riksadvokat Tor-Aksel Busch ble lest opp i Oslo tinghus av aktor Svein Holden.

— Vi håper at dagens dom, ut fra mottakelsen av denne, vil medføre at berørte og pårørende av terrorangrepene ikke påføres ytterligere belastning, sier Holden.

Tar selvkritikk

Riksadvokat Busch tar i pressemeldingen også selvkritikk for at de opprinnelig motsatte seg å utnevne ytterligere to rettssakskyndige for å vurdere Breiviks mentale tilstand.

— Vi beklager det nok en gang. Det er mye å lære av en sak som dette. Vi ser at det er behov for en grundig gjennomgang av reglene rundt bruks av rettssakkyndige i straffesaker, leser Holden opp.

På spørsmål om hva de synes om dommen fra Oslo tingrett, som strider mot aktoratets påstand, svarer medaktor Inga Bejer Engh at de tar den til etteretning.

— Det er en grundig dom, og det er fornuftig å sette strek nå. Men vi registrerer at de har vektlagt bevismaterialet på en annen måte enn oss, sier hun.

Breivik anker ikke

Før tingrettsdommer Wenche Artnzen klubbet i bordet for siste gang i løpet av 22. juli-rettssaken, varslet Breivik at han ikke anket.

Han nektet imidlertid å frasi seg ankeretten gjennom å godta dommen, fordi han da mener

han legitimerer norsk rettsvesen.— Jeg kommer ikke til å anke, men jeg kan ikke si at jeg godtar dommen. På den måten vil jeg legitimere Oslo tingrett, hvilket jeg ikke gjør. Retten har fått sin legitimitet fra det multikulturalistiske stortingsflertallet. Derfor er ikke dommen legitim i mine øyne, sa Breivik.

Siden ingen av partene anker, er trolig punktum satt i det historiske rettsoppgjøret mot Anders Behring Breivik. Dermed blir det ingen ankesak over nyåret, som det var lagt opp til dersom dommen ble anket.