— Han er frifunnet med minste mulige margin, sier aktor, statsadvokat Geir Evanger, til Aftenposten.no.

Hovedtiltalte Mikael Davud (40): Skyldig . Syv års fengsel. Medtiltalte Shawan Bujak (39): Skyldig . Tre og et halvt års fengsel.

David Jakobsen: Frikjent for terrorforbund, men dømt for å ha vært med på å skaffe sprengstoff, til fire måneders fengsel.

Dommerne var i tvil

I dommen fremgår det tydelig at dommerne var i tvil om Jakobsen skulle frikjennes for det alvorligste tiltalepunktet om terrorforbund.

Retten skriver i dommen at Jakobsen etter avtale med Davud med vitende og vilje medvirket til forberedelsene da han kjøpte hydrogenperoksid.

«Det taler for tyngde at han og Davud hadde inngått et terrorforbund, men alene er det ikke det tilstrekkelig til at det er bevist utover rimelig tvil», heter det i dommen.

Derimot er ikke retten det minste i tvil om at Jakobsen er skyldig i tiltalens punkt om å ha anskaffet utstyr til å lage sprengstoff.

— Retten sier rett ut at han med vitende og vilje har hjulpet Davud med å skaffe ting som skulle brukes til å lage sprengstoff og at han visste at det dreide seg om terror, sier Evanger videre.

Terrorforberedelse

Aktor er klar på hva han mener om dette:

— Ja, Jakobsen er frifunnet for forbund, men han er dømt for medvirkning til terrorforberedelse i mine øyne.

- Når det gjelder straffutmålingen for Davud, syv års fengsel, mens påstanden var 11 år, hva er din kommentar til det?

— Jeg skal ikke si så mye om det, riksadvokaten tar stilling til det. Det er et stykke fra påstanden til det retten har lagt til grunn. Nå skal jeg vurdere dette og så får vi så om det er grunnlag for anke.

God margin

Jakobsens forsvarere peker på at retten var enstemmig i sin frifinnelse.

— Slik sett ble han frifunnet med god margin, sier advokat René Ibsen til Aftenposten.no.

Forsvarerne ser likevel at retten har vært lydhøre for mye av aktoratets argumentasjon når det gjelder Jakobsen.

— Påtalemyndigheten har fått medhold i mye av sin bevisvurdering, som vi er uenige i, sier Ibsen.

I RETTEN: Aktor, statsadvokat Geir Evanger.
HANS O. TORGERSEN