Tirsdag skal aktor fortsette sin prosedyre.

Dahl gjennomgikk i detalj Andersens forklaring underveis i saken, både som vitne, siktet og tiltalt.

Førstestatsadvokat Dahl minnet om at han i sitt innledningsforedrag sa at han festet lit til Andersens forklaring om hvem som var med under overgrepene og drapene i Baneheia. — Andersens forklaring om hendelsesforløpet mener jeg er sann. Jeg sa også at jeg stilte spørsmålstegn ved Andersens forklaring om egen skyld. Når det gjelder det faktiske som skjedde i Baneheia så tror jeg ikke annet enn at retten må legge Andersens forklaring til grunn om hva som skjedde. Grunnen til at dette kan gjøres er at Andersens forklaring på langt vei støttes, i hvert fall ikke motbevises, gjennom forklaringen fra de sakkyndige fra Rettsmedisinsk institutt.

Om hans egen beskrivelse av skyld har påtalemyndigheten mange spørsmålstegn, fortsatte Dahl.

Pyntet forklaring - Det skyldes hva han sa, forsto, kunne gjort og ikke gjorde på åstedet. Her stiller jeg spørsmålstegn ved Andersens forklaring. Enten pyntet han på sin egen delaktighet, eller så husker han ikke alt hva han tenkte og vurderte, - eller så husker han feil. Han holder bevisst ting tilbake, eller bevisst snakker usant.

Dahl fremholdt at Andersen gjemmer seg bak en redsel det ikke var grunn for på åstedet. Andersen har medvirket til Viggo Kristiansens to voldtekter ved at han var tilstede og ikke gjorde noe. Han medvirket også til drapet av den eldste jenta ved å føre jentene inn i den farlige situasjonen, og sin etterfølgende passivitet. Han fikk visshet om at dette ville ende med at jentene ble drept, og kunne tenke på hvordan dette kunne forhindres. Når han først hadde tenkt, gjorde han ikke noe for å hindre det som skjedde.

Kan lyve I bunn for mine påstander ligger det mange faktiske forhold. Andersen kan for eksempel lyve. Han kan snakke usant, og holde tilbake informasjon og pynte på saken. Det har han gjort underveis. Politiavdelingssjefen som avhørte Andersen 14. juli i forbindelse med kikkersaken og Baneheiasaken, og nektet. Han forklarte seg bevisst uriktig. Senere ble han avhørt flere ganger som vitne, og fastholdt at han ikke hadde noe med saken å gjøre. På slutten av sommeren gikk politiet så langt som mulig i et ni timer langt avhør. Fortsatt holdt Andersen kortene tett inntil brystet og snakket usant til politiet. Etter pågripelsen får han opplyst at det foreligger biologiske spor. Fortsatt nekter Andersen, riktignok bare en halv time. Men så kommer de forløsende ord fra polititjenestemannen og han også er et offer. Da får vi tilståelsen. Men ikke hele tilståelsen. Gjennom en rekke avhør lyver fortsatt Andersen om overgrepet mot den yngste av jentene. Andersen vet inderlig godt hva han har gjort, uten å si noe. Under rekonstruksjonen viser Andersen det han har forklart, men ikke sitt eget misbruk av den ene jenta eller rispingen i hånda fra Viggo side.Halvannen måned etter pågripelsen kommer erkjennelsen om det seksuelle overgrepet mot en av jentene. Fortsatt forteller han ikke hele sannheten. Han forteller ikke hvem av jentene det var. Jeg tror ikke at han hadde glemt hvem det var. Først når han blir presset, og det kommer DNA-resultatet, får vi tilståelsen. Han spiller kortene sine.Når han blir spurt om hvordan misbruket skjedde sier han heller ikke alt. Først senere kommer resten av forklaringen. Det var det siste kortet han spilt ut. Spørsmålet er om ikke Andersen sitter med flere kort. Vi må være litt på vakt mot Jan Helge Andersens forklaringer. Vi vet om alibiavtalen mellom de tiltalte. Han inngir umiddelbart et inntrykk av at han forklarer alt. Han har lurt andre på den måten. Andersen har vist at han kan være taktisk og skjule sine kort og vært beregnende.

Vi husker spørsmålet om klærne til de to jentene og mulighetene for ombytting. Jentene byttet ikke normalt klær. Enten har jentene byttet klær etter badingen eller så gir Andersen en uriktig forklaring om hvordan jentene var kledt på åstedet og hvordan de var kledt da de ble funnet.

Ikke stole på ham Andre forhold på åstedet stemmer heller ikke med Andersens forklaring.

Hva med Andersens forklaring om sine bevegelser 19. mai ? Vi husker vitnet som så Jan Helge Andersen ved Fant Olsens stykke og speidet inn i skogen. Vi kan ikke stole på hva Andersen har sagt om det som skjedde før klokka 18 da han traff Viggo Kristiansen.

Andersen sier også at han skrev en slags dagbok på sin datamaskin hva som passerte i Baneheia. Det er ikke spor etter noe dagbok i datamaskinen. Vi skal være forsiktige å trekke konklusjoner om dette er riktig, men merkelig er det i hvert fall.

18. mai stod Jan Helge Andersen lenge ved toalettet ved 2. Stampe. Da ventet han på noe, forklarte han en forbipasserende. Det kan være Viggo han ventet på. Samme dag var også Lena på badetur i 3. Stampe. Denne situasjonen får være et spørsmålstegn. Uansett er det farlig å stole på Jan Helge Andersen. Hans forklaring må kunne kontrolleres for at vi skal kunne gå god for den.