HALLGEIR OFTEDAL

Førstestatsadvokat Dahl: — Andersen kan gjerne håpe at Viggo ikke begår noe drap når han sitter der med ryggen til kameratens overgrep på åstedet. Men det er overveiende sannsynlig at Andersen forsto at det hele ville ende med drap. Han kunne dyttet Viggo i ryggen. Han kunne forlatt stedet, men sier at det var redselen som påvirker ham. Det er neppe forklaringen, men holdningsløsheten hans. Andersens manglende evne til å ta et standpunkt. Redselen og kaoset i hodet er ingen unnskyldning for Andersen, hevder Dahl.

- Hån mot jentene Aktor mener det er en hån mot jentene og all rettsfølelse dersom en person skal kunne unnlate å handle i en slik situasjon og gå fri. Når han ikke gjør noe må han ifølge Dahl svare for drapene.

— Prosessen går videre i hodet til Andersen. Han nærmer seg det juridiske overlegg. Han må ha tid til å overveie, og bruke denne tiden til sine overveielser for at han skal kunne dømmes.

Andersen snur ryggen til. Setter seg ned og hører voldtekten. Det er klart at dette er voldsomt for ham der han sitter. Kanskje ikke. Evnen til empati og innlevelse avgjør dette.

- Gir signal - Jan Helge Andersen gir et ytterligere deltakende signal til Viggo Kristiansen når han forgriper seg mot den yngste jenten. Andersen deltar aktivt i det somskjer på åstedet. Omtrent på dette tidspunktet sier Andersen i retten at han trodde jentene kunne bli drept, påpeker aktor.

— Andresen holder det seksuelle overgrepet skjult i halvannen måned etter pågripelsen. Han - holder tilbake hvilken jente han forgriper seg mot. Han sier ingenting til politiet.

Andersen forteller at Viggo Kristiansen rispet ham. I retten sier han at han ikke vet om rispingen skjedde med vilje eller et uhell.

- Vurderte drap Viggo Kristiansen fortsatte det seksuelle overgrepet mot den minste jenten. Fortsatt kunne Andersen ha grepet inn. I stedet sitter han med ryggen til og hører.

Nå kommer en av de andre viktige uttalelsene i retten. Han vurderte drap som en mulig utgang, men håpet det ikke ville skje. Her bekrefter Andersen at i hans bevissthet forstår han at det hele kan ende med drap.

— Min påstand er at Andersen vurderte hva han skulle gjøre. Det har han nok gjort mange ganger i løpet av denne perioden. Hver gang tok han det valget at han ikke skulle gjøre noe. Andersen valgte å være til stede.

- Kniv bak ryggen - Når Viggo Kristiansen er ferdig med voldtekten av den eldste, har han en kniv bak ryggen. Andersen sa i retten at han da håpet at Viggo Kristiansen ikke ville gjøre noe. Han har fortsatt tid til å vurdere hva han skulle gjøre for å unngå ytterligere forhold på åstedet. Hans mangel på initiativ kvalifiserer til forsettlig drap.

I neste fase får Andersen hovedmannens rolle fordi det er han som dreper den siste av jentene.

Andersen sier at kameraten truer ham til å drepe den yngste. Nå begynner det også en prosess for Jan Helge Andersen om overlegg i forhold til selve drapshandlingen. Avveiningene for og imot har Andersen tid til. Andersen får kniven rettet mot seg av kameraten. Han sier i retten at han på en måte ser vekselvis mot Viggo og den eldste jenten som allerede ligger død. Andersen fikk kniven av Viggo Kristiansen og sier at han veide for og imot. En vurdering var at han nå kunne true Viggo Kristiansen med kniven. Han kunne ha kastet kniven. Det interessante er at Andersen vurderte dette. Det vi vet er at Andersen ikke har hatt noen problemer med å kaste kniven i dette området uten at Viggo Kristiansen fant drapsvåpenet. Andersen sier også at han fryktet at kameraten ville drepe ham hvis han ikke gjorde som Viggo sa.

- Bestemmer seg - Etter hvert har Andersen bestemt seg. Han dreper den yngste jenten på en måte som stemmer med de opplysninger de rettsmedisinske ekspertene har fortalt i retten.

Rekonstruksjonen av voldtektene og drapene viser de mange mulighetene Andersen hadde på åstedet til å hindre det som skjedde. Viggo ville aldri hatt sjanse til å finne kniven hvis Jan Helge hadde kastet den ut i skogen.

Når det gjelder kniven som ble brukt må vi bare glemme den. Antakelig har Viggo kvittet seg med kniven på et eller annet tidspunkt. Det er viktig å ha drapsvåpenet i en drapssak, men vi kan ikke bruke mer tid dette nå.