Ny forskning og kunnskap viser at aktivitet er langt bedre enn ro for de aller fleste med ryggplager. Folk flest er imidlertid redde for å gjøre vondt verre og inntar en roligere tilværelse, ofte borte fra jobb dersom ryggen slår seg vrang.

— Det er mangel på kunnskap i befolkningen. Når man får vondt i ryggen, blir man redd og mange holder seg hjemme fra jobb, sier fastlege i Arendal og doktorgradsstipendiat ved Unifob Helse, Universitetet i Bergen, Erik L. Werner.

Han er en av de ansvarlige bak prosjektet «Aktiv Rygg».

Halvert sykefravær

Med enkle grep har man i utvalgte bedrifter halvert sykefravær som skyldes vond rygg, og redusert det totale sykefraværet med 27 prosent. Det viser ny norsk forskning som er offentliggjort i det medisinske fagtidsskriftet Occupational Medicine.

Seks ulike bedrifter var med i prosjektet i Vestfold og Aust-Agder fra 2002 til 2005.

I samarbeid med bedriftenes ledelse holdt fagfolk kurs for de ansatte om vond rygg. I tillegg utpekte bedriften en eller to personer son fikk spesialopplæring om rygg og ryggsmerter. Disse fungerte som ressurspersoner i bedriften for ansatte med ryggplager.

Gjenkjenne ryggsmerter

— Ressurspersonene gikk igjennom et opplæringsprogram hvor de blant annet lærte å gjenkjenne ufarlige ryggsmerter, sier Werner.

Samtidig skulle de vite hva som krevde undersøkelse av lege. Personer med blant annet feber, ukarakteristiske smerter, traumer, sykdommer som kan nedsette immunforsvar, kreft og eventuelle utstrålende smerter nedover i beina, skulle til lege.

— 80 til 90 prosent av ryggsmerter går over i løpet fire til seks uker uten noen form for behandling. Men det er noen former for smerte som krever vurdering av lege og behandling. Vi la listen for henvisning til lege lavt i dette prosjektet for å være på den sikre siden, sier Werner.

Når en ansatt fikk vondt i ryggen, kontaktet de en av ressurspersonene. Der fikk de råd og veiledning, og ikke minst trygghet for at smertene høyst sannsynlig ville gå over av seg selv.

Blir bra av seg selv

— Det var viktig å kartlegge at smerten ikke krever legebehandling. Dernest handler det om å trygge vedkommende på at det er best å være på jobb og ikke minst at det er helt ufarlig, sier Werner.

I tillegg til opplegget i bedriftene kjørte man omfattende massemediekampanjer mot befolkningen generelt. Det var reklameplakater, avisannonser, radioreklame, reklame på lokal-TV og kinoreklame. Budskapet var det samme og såre enkelt: Hold deg i aktivitet når ryggen slår seg vrang. De fleste vonde rygger blir bra av seg selv.

— Det man gjør ved å være passiv med ryggsmerter er å forlenge sykdomsperioden, sier Werner.

Koster statskassen dyrt

Ryggproblemer er ikke bare trøblete for den enkelte, men også et stort samfunnsproblem. Undersøkelsen avdekker at rundt 70 prosent av oss i løpet av livet vil få vondt i ryggen. Mellom 12 og 15 prosent av en arbeidsstokk har til enhver tid ryggplager i større eller mindre grad. Omtrent hver 6. sykmeldte arbeidstaker i Norge er borte fra jobben på grunn av vond rygg. Totalt sett koster smertefulle rygger statskassen rundt 15 milliarder kroner i året.

— Det er et stort problem og en av de viktigste årsakene til sykefravær. Det viktigste er likevel at den enkelte kan forkorte tiden med plager ved å være i aktivitet, selv om det umiddelbart kan virke motstridende og smerteprovoserende, sier Werner.

AFTENPOSTEN/BERGENS TIDENDE