Jeg synes de burde deltatt og latt sin kritiske røst bli hørt, sa statsminister Kjell Magne Bondevik etter at han hadde åpnet Verdensbankens fattigdomskonferanse på standsmessige Holmenkollen Park Hotel.

Bondevik mener aktivistene forspiller en viktig sjanse til å bli hørt gjennom sin boikott av Verdensbank-konferansen. Før statsministeren hastet ut av konferanselokalene med pressen på slep, takk han å si at han håpet demonstrasjonene ville bli fredelige. Fjorårets konferanse i Barcelona måtte avlyses på grunn av voldsomme demonstrasjoner. I Holmenkollen var knapt en demonstrant å se, bare mange politifolk. Deltakerne på konferansen måtte passere tre sjekkpunkter før de slapp inn på hotellet.

Fattigdomsprofil

Bondevik tilbakeviser langt på vei anklagene mot Verdensbanken.

— Kritikerne tar ikke inn over seg at Verdensbanken har endret seg mye. I dag er den en av de viktigste bidragsyterne i kampen mot fattigdom. Verdensbanken er blitt lydhør for kritikk, og har skjerpet sin fattigdomsprofil, sa Bondevik, og la til at de utskjelte strukturtilpasningsprogrammene er et tilbakelagt kapittel i Verdensbanken.

— Men vi trenger debatt og kritikk. Derfor er det så beklagelig at kritikken fra Attac og andre bare kommer til uttrykk gjennom demonstrasjoner, sa Bondevik.

Fotballdommerne

Han håper forskerkonferansen i Oslo kan bidra til å effektivisere bistanden.

— Det går fremover, men fortsatt lever over en milliard mennesker i fattigdom. Dette er den mest fundamentale utfordringen i vår tid, sa Bondevik. Statsministeren sa at globaliseringen ikke kan stanses, men at den kan styres.

— Vi må hjelpe fattige land til å utnytte muligheten globaliseringen gir dem, sa han. Fotballgale Bondevik brukte det pågående fotball-VM som eksempel på hvordan globaliseringen bør fungere.

— Fotballspillerne er heldige som får kjempe på en arena der alle er underlagt de samme reglene, og der dommerne sørger for at reglene håndheves rettferdig, sa Bondevik.

Bemerkningen om dommerne skapte munter humring i salen. Et flertall av fattigdomsforskerne hadde fått med seg at mange kampledere i VM er beskyldt og utskjelt for manglende evne og vilje til å oppfylle disse idealene.

Etter en liten pause, der Bondevik fikk opplyst at han hadde fått med seg dommerbråket i VM, fortsatte han med sin beskrivelse av globaliseringen som et spill der dagens regler er uklare, og der dommerne mangler legitimitet fra aktørene.