Aksjonen startet tirsdag morgen i protest mot utvidelsen av E6 nordover fra Gardermoen mot Hamar. Natur og ungdom mener at utvidelse av veien vil føre til uforsvarlig økning i norske klimautslipp. Torsdag sluttet også medlemmer fra Buskerud Sosialistisk Ungdom seg til aksjonen. Som på onsdag var det 18 personer fra Natur og ungdom til stede. Aksjonistene har fra før av opparbeidet seg bøter på nærmere 200.000 kroner. Torsdagens bøter kan bli betydelig mye høyere.

– Vi vet ikke ennå hvor store bøtene blir. Våre jurister vurderer dette nå. En del av aksjonistene er gjengangerne. Pågripelsene gikk rolig og fredelig for seg. Ungdommene oppfører seg fint, sier operasjonsleder Egil Solberg i Hedmark politidistrikt til NTB torsdag.