Det melder TV2.no. De 10-15 aksjonistene satt opp lavvo foran anleggsmaskinene.

Forsvaret er i ferd med å bygge en vei i området, og det er dette aksjonistene protesterer mot. De mener utbyggingen må ses i sammenheng med den påtenkte sammenslåingen av skytefeltene på Mauken og Blåtind.

-Støttegruppa for Mauken stiller også med stands ved Stortinget og på Tromsø torg torsdag. Hensikten med aksjonen er å få stanset en utbygging som vil få katastrofale konsekvenser for reindrifta i området, heter det i en pressemelding fra støttegruppa for Mauken.

-Her i Akkasæter vil reinen bli helt avskåret fra å bevege seg mellom lavlandet og fjellene. Reinen holder seg langt unna øvingsområder med mye støy og ferdsel. De gjenværende beitene vil bli overbelastet, heter det i pressemeldingen.NTB