21 aksjonister fra Natur og Ungdom sperret E6-utvidelsen i dag. De blokkerte arbeidene ved Tangen i Stange kommune. Aksjonistenes krav var at samferdselsminister Liv Signe Navarsete innstiller byggingen umiddelbart.

— Det er langt fra mellom liv og lære hos dagens regjering. De sier de vil gjøre Norge til et foregangsland på miljø, men prioriterer forurensende veitrafikk foran miljøvennlig jernbane. Det sier seg selv at når planene om utvidet vei fremskyndes mens jernbanen neglisjeres, vil toget tape kampen om de reisende, sier Åshild Vige i en pressemelding.

I tillegg til at de krever full stans i byggingen krever Natur og Ungdom samferdselsministeren lover dobbeltsporet jernbane på tilsvarende strekning.

Alle aksjonistene ble ilagt en bot på 5000 kroner.

AKSJONERTE: Åshild Vige (t.h.)var med på å stanse arbeidet med utvidelsen av E6 en kort stund i dag.
Kristine Wika Haraldsen