Partiet tok oppstilling på Danmarksplass for å vise sin misnøye med rushtrafikken.

— Vi er lei av å puste inn forurenset luft. Nå vil vi ha gratis buss i rushtiden og rushtidsavgift for å bøte på problemet. Vi må redusere privatbilismen som også står for 56 prosent av Bergens klimautslipp. Vi ønsker å bruke Verdens miljødag for å markere behovet for en ny samferdselspolitikk i Bergen, sier Sondre Båtstrand, som er 1. kandidat til bystyret for Miljøpartiet De Grønne.

Verdens miljøverndag ble stiftet i 1972 for å øke folks bevissthet omkring miljøspørsmål. Datoen ble valgt fordi det var på denne dagen at den første FN-konferansen om miljø ble åpnet i 1972.

Miljøpartiet De Grønne