Ti av de største hjelpeorganisasjonene står bak aksjonen som mandag skal legge fram sine synspunkter for Stortingets finanskomité. De krever nullsats på organisasjonenes ikke-kommersielle inntekter, og at de blir fritatt for all inngående moms.

— Nå ser det ut til at vi må betale staten for å få lov til å drive frivillig arbeid, sier en opprørt Sven Mollekleiv, generalsekretær i Norges Røde Kors, til Aftenposten.

Mollekleiv mener avgiftene virker kvelende på den frivillige innsatsen.

Alle de store hjelpeorganisasjonene rammes av moms på varer og tjenester, porto, konsulentbrukt og ekstra arbeidskraft i forbindelse med store aksjoner.

Norges Røde Kors betaler i dag 15 millioner kroner i avgifter til staten årlig. Med den nye loven må de ut med ytterligere 13 millioner kroner, nesten en fordobling av avgiftsnivået. Samtidig får Røde Kors 4 millioner kroner i støtte fra staten til humanitære prosjekter i Norge.

Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen sier til NRK at det er riktig at porto og konsulenttjenester blir dyrere, men at dette får man komme tilbake til i statsbudsjettene. Han understreker samtidig at det har vært moms på snøscootere siden 1970, og at bensinen nå vil bli billigere.

NTB