Samtidig skjer det samme i 19 andre land. Kampanjens ledelse regner med at globalt vil titusenvis markere sin motstand mot selskapet. — Esso driver aktiv motarbeidelse av Kyotoavtalen, blant annet med helsides annonser i amerikanske aviser og utstrakt lobbyvirksomhet, sier Essokampanjens koordinator i Norge, Berit Kristoffersen, til NTB. I dag vil aksjonistene besøke rundt 50 Essostasjoner i byer og tettsteder landet rundt og spre sitt budskap til forbipasserende Essokunder. Ikke fornybare kilder Kampanjen mener at Essos amerikanske morselskap, Exxon Mobile, har gitt penger til organisasjoner som har kjempet mot den internasjonale klimaavtalen. Kyotoavtalen skulle føre til mindre utslipp av klimagasser, men arbeidet med å få til en avtale strandet da USA trakk seg for noen måneder siden. Exxon Mobile har heller ikke vært villig til å investere i fornybare energikilder, mener miljøforkjemperne. Mandag 16. juli skal klimaforhandlingene begynne på nytt. Bred støtte Bak Essokampanjen står det 18 norske organisasjoner, i tillegg til Body Shop Norge som sluttet seg til kampanjen tirsdag. Organisasjonene er Kirkens Nødhjelp, Framtiden i våre hender, Greenpeace, Norsk Folkehjelp, Attac Norge, AUF, Natur og Ungdom, KrF Ungdom, Regnskogsfondet, Changemaker, FIVAS, Rød Ungdom, WWF-Norge, Unge Venstre, Sosialistisk Ungdom, Senterungdommen, Latin-Amerikagruppen i Norge og Naturvernforbundet.Samme holdningInformasjonssjef i Esso Norge, Jone Stangeland, sier at selskapet har samme syn på Kyotoavtalen som morselskapet Exxon Mobile. - I korte trekk mener vi at Kyotoavtalen er en for enkel løsning. Vi ser sammenhengen mellom utslipp av klimagasser og problemet med global oppvarming. Men Kyotoavtalen legger for stor vekt på betydningen av industrilandenes utslipp, sier Stangeland til NTB. I et brev til Essokampanjen gjør Esso Norge det klart at selskapet ikke vil gi aktiv støtte til norsk ratifisering av Kyoto-protokollen, uavhengig av USAs deltakelse, slik Essokampanjen krever.Får aksjonereEsso er forberedt på at det blir demonstrasjoner ved stasjonene onsdag, men har ingen planer om å hindre aksjonistene. - Vi vet at det kommer til å skje noe, og vi vil la kampanjen få holde på med sitt, så sant det ikke setter liv, helse eller materielle verdier på spill, sier informasjonssjef Erik Bagle i Esso Norge til NTB.