En av aksjonistene, Frank Hugo Storelv, opplyste til BT at hensikten er å ta nye prøver av bunnslammet rundt utslippsrøret.Det vil ikke bli gjort forsøk på å blokkere ledningen som spyler det radioaktive avfallet ut i sjøen. Men aksjonistene planlegger likevel en slik operasjon som et neste skritt i kampen for å stoppe utslippene. Sist tirsdag gjennomførte Neptun en større aksjon samme sted, om lag to kilometer utenfor atomanlegget. Da ble de bordet av det britiske atompolitiet, men fikk seinere fortsette å ta prøver ved utslippsrøret. Neptun har nå etablert egen base på Isle of Man, og hadde i går samtaler med den øverste politiske lederen på øyen, sjefsminister Donald Gelling. Isle of Man er underlagt den britiske kronen, men har utstrakt politisk selvstyre.— Sjefsministeren ga uttrykk for kontinuerlig og sterk bekymring over utslippene fra Sellafield. Han opplyste at han vil ta kontakt med statsminister Jens Stoltenberg for å be ham om å ta et ledende initiativ overfor Tony Blair. Gelling mener det er behov for å koordinere innsatsen på statsministernivå i de landene som ønsker å stoppe de radioaktive utslippene, sier Frank Hugo Storelv.Neptun opplyser at de vil jobbe aktivt for å bygge opp folkebevegelser mot Sellafield i Norge, Irland, Island, Danmark og Sverige.