— Midt i alle vanskene og elendigheten i Sør-Afrika møtte vi livsgleden, livskraften og håpet. Det er dette håpet vi må gripe og bygge videre på, sier diakonene Jarle Fjøren fra Fjell og Kirsten Almås fra Bergen til Bergens Tidende. I 14 dager har de reist rundt i Sør-Afrika og sett på noe av det arbeidet Kirkens Nødhjelp støtter. Mer enn andre vet de hva aksjonen søndag kan bety.

Millioner dør

Mens bare noen tusen mennesker er smittet av hiv i Norge, er hver fjerde innbygger smittet i Sør-Afrika. Millioner er alt døde her og i andre afrikanske land. En hel foreldregenerasjon er snart borte. Barn og besteforeldre er igjen.

Menneskelig og samfunnsmessig er det hele en tragedie.

— Vi møtte en 17 år gammel jente i Johannesburg. Hun hadde overtatt ansvaret for sine fem søsken og hadde selv fått et lite barn etter en voldtekt. De siste dagene hadde de ikke hatt mat.

Nå skulle Johanne, Kirkens Nødhjelps kontakt, prøve å finne et tryggere sted for dem og se til at de fikk regelmessig mat, forteller Jarle Fjøren og Kirsten Almås.

Det var møte med henne og andre enkeltmennesker som gjorde sterkest inntrykk på de to. Et sted møtte de en bestemor som først hadde tatt seg av sine barnebarn. Nå hadde hun 50 barn boende hos seg på totalt 70 kvadratmeter og tok i tillegg imot 17 barn på dagtid. Bare en fast medhjelper hadde hun.

Går i dybden

— Kirkens Nødhjelp jobber ikke bare på overflaten for å lindre nød og vise omsorg. I samarbeid med en rekke organisasjoner går den i dybden og gir hjelp til utdanning, informasjon og opplæring i demokrati. Hjelp til selvhjelp, forsoning og konfliktløsning er andre stikkord, opplyser Jarle Fjøren og Kirsten Almås

Fattigdom, arbeidsledighet, vold og sykdom har vært en ødeleggende spiral for mange sør-afrikanere. Det har vært vanskelig å erkjenne aidsepidemien. Å få aids er en skam. Mange blir utstøtt av familien og dør på gaten eller i en bakgård. Følgesykdommer som tuberkulose og lungebetennelse skjuler at den virkelige dødsårsak er aids.

— En holdningsendring er nødvendig. Det betyr noe at flere står åpent frem med sin sykdom. Gjennom de lokale healerne, som alle har tillit til, legges det nå økt vekt på informasjon om nødvendigheten av å bruke kondom og å vise trofasthet, opplyser Jarle Fjøren og Kirsten Almås.

— Hvilke lysglimt har festet seg?

— Gode initiativ tas på grunnplanet. Mange bruker sitt liv for å hjelpe. Er du ikke redd for å bli smittet selv? spurte vi en. Jo, men hele livet er en risiko, var svaret vi fikk, forteller Jarle Fjøren og Kirsten Almås.

INNTRYKK: Møte med enkeltmennesker gjorde sterkest inntrykk på diakonene Jarle Fjøren og Kirsten Almås.
FOTO: ØRJAN DEISZ