TRON STRANDOslo

— Det er helt uholdbart at vi har en olje- og energiminister med slike standpunkter som ble presentert i Bergens Tidende i går. Norge er ikke i en kraftkrise. Jeg blir forbannet når Akselsen påstår at vi har en slik krise, sier Ingerid Norhaug, leder av AUF i Hordaland.

Norhaug etterlyser en mer kraftfull innsats for sparing av strøm og satsing på fornybare energikilder som bioenergi. Og når det gjelder behovet for gasskraft sier hun:

— Det er galt. Mangler evne og vilje Samtidig erkjenner også AUF at forbruket er for høyt i Norge. Hun sier AUF vil ha høyere strømpriser, men vil ikke tallfeste det.

Venstre energipolitiske talsmann på Stortinget, Gunnar Kvassheim, reagerer også meget skarpt på Akselsens synspunkter:

— Vi har en minister som ikke har evne og vilje til å ta de grep som er nødvendige. Grepene vil sørge for at det verken blir krise eller rasjonering.

Ubrukelig strategi - Akselsen legger opp til en helt ubrukelig strategi. Det er meget skuffende at en så ung mann blir fanget opp av systemet på en slik måte. Han opptrer som advokat for dem som vil ha alt som det er. Det betyr ukritisk bruk av energi, sier Kvassheim.

Han stempler innholdet i stortingsmeldingen, som fremmes i dag, som "et rent propagandaspill uten like for å legitimere en kortsiktig energi- og miljøpolitikk".

Spår veldig høye priser Fagsjef Svein Eriksen i Statnettkundenes Fellesorganisasjon (SFO) sier at det vil tvinge seg frem en rekke nye omsetningsformer for strøm.Eriksen mener at norske forbrukere i en situasjon med strømmangel må belage seg på veldig høye priser - kanskje en fordobling.

Han ser for seg at en rekke nye avtaler mellom forbruker og selger kommer. Et eksempel er det gamle systemet med særlig høye priser for overforbruk. Forutsetningen er da at det er gjort en avtale om at husholdningen skal holde seg innenfor et visst strømforbruk i en periode.

Han ser også for seg avtaler om at strømmen kan bli koblet ut når man når et høyt prisnivå.