På statsbudsjettet for i år ble det for første gang bevilget penger til infrastruktur på dette feltet. Men det er bare begynnelsen. Det offentlige skal bidra enda mer, sa Akselsen på Gasskonferansen i Bergen onsdag.

På konferansen var Akselsen presset av blant andre direktører i busselskaper som ønsket signaler om økt støtte til investeringer i flere gassbusser. Akselsen ønsket ikke å gi slike konkrete signaler. Men han sa at en stortingsmelding skal legges fram i februar neste år. Den vil inneholde tiltak som skal stimulere til økt bruk av naturgass i Norge.

–En slik stimulans kan være at staten investerer i gassdrevne ferjer. Dermed får de som selger gass en stor kunde, sa Akselsen.

–I dag blir 99 prosent av all naturgass som blir utvunnet på norsk sokkel eksportert. Det er en målsetning for regjeringen å øke bruken av naturgass innenlands. Vi vil ta i bruk virkemidler slik at dette kan bli realisert, framholdt han.

NTB