Dersom Stortinget gir en slik fullmakt, innebærer det at olje— og

energiminister Olav Akselsen kan igangsette de fleste nye utbygginger uten Stortingets godkjennelse.

I dag må alle utbyggingsprosjekter på norsk sokkel med en investeringsramme på over 5 milliarder kroner behandles i Stortinget.

NTB