Revisjonsutvalgets leder, Finn Berg Jakobsen, mener at ledelsen i Aker ASA vanskelig kunne oppfatte saken annerledes enn at statens og Wallenbergs representanter i styret for Aker Holding ikke ønsket å motsette seg den løsningen som ble valgt.

Den fornyede rapporten fra revisjonsutvalget er laget i samarbeid med advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co.

I sin redegjørelse tirsdag ettermiddag fastslo Berg Jakobsen at det var en forutsetning at transaksjonene ikke skulle gjennomføres med mindre Aker Solutions bekreftet det industrielt fornuftige i handelen, og at de verdiene som ble lagt til grunn lå innenfor rammen av en uavhengig vurdering. (©NTB)

Åpen høring Kjell Inge Røkke og næringsminister Sylvia Brustad (Ap) vil trolig begge bli bedt om å møte til åpen høring i Stortinget om Aker-transaksjonene.

– Røkke kan iallfall bli invitert, så får han selv avgjøre om han synes det er hensiktsmessig å fortsette å holde kjeft, sier Høyres Per-Kristian Foss til NTB.

Han er del av et tilstrekkelig mindretall i Stortingets kontroll— og konstitusjonskomité som under komitémøtet kommende uke vil be om at det opprettes sak og kalles inn til åpen høring om Aker-saken.

Selv har Foss ett spørsmål til Røkke på blokka allerede:

– Jeg vil vite hvor mye han har tjent på disse transaksjonene, sier Foss.

Han understreker at regjeringens håndtering av eierskapet i Aker blir hovedtema for høringen, ikke Kjell Inge Røkke personlig.

– Naiv og uproff Den erfarne Høyre-representanten mener staten er uprofesjonell og naiv i måten den håndterer eierskapet på.

– Staten er naiv i møtet med de store kapitalistene og utøver sitt eierskap uprofesjonelt. Da staten kjøpte seg opp i Aker i 2007, sikret man seg åpenbart ikke en aksjonæravtale som gir innflytelse. At det er mulig å dumpe milliardtap i fanget på staten, uten at statens representanter deltar i behandlingen av saken, sier noe om svakheten ved avtalen, sier Foss.

Også Fremskrittspartiet, som i sin tid støttet regjeringens oppkjøp av daværende Aker Kværner, og KrF imøteser en høring om saken.

– Oppkjøpet framstår mer og mer som kontantstøtte til Røkke, sier KrF-leder Dagfinn Høybråten.

Per-Kristian Foss mener Stoltenberg har grunn til å føle seg lurt av Kjell Inge Røkke, men han understreker at dette ikke frikjenner de rødgrønne.

– Det er grunn til å sette spørsmålstegn ved forvaltningen av statens interesser, for det er våre skattepenger som er blitt brukt, sier han.

– Full krig På bakrommet i regjeringen har statsminister Jens Stoltenberg gitt ordre om å gå til full krig mot Kjell Inge Røkke, skriver VG. Ifølge avisen er oppfatningen at verken regjeringen eller Ap har råd til å tape så mye som et lite slag i kampene som nå følger.

Det ufravikelige kravet fra regjeringen er at det gjennomføres en generalforsamling i Aker Solutions ASA. Det understrekes at dette kravet står helt uavhengig av hva de forskjellige granskinger og juridiske betenkninger måtte konkludere med.

Strategene i regjeringen er sikre på at de kommer til å vinne krigen, og at det bare er et tidsspørsmål før Røkke gir etter, mener VG å vite.

– Det er ikke staten som har dårligst tid, for å si det sånn, sier en sentral kilde til avisen.

Striden om en ny generalforsamling er vesentlig, fordi aksjonæravtalen mellom staten, Aker og svenske Investor/Saab sier at beslutninger som krever generalforsamling i Aker Solutions ASA, også må være enstemmige i styret i Aker Holding, der staten er representert. Dermed vil en ny generalforsamling i praksis innebære at staten får vetorett i spørsmålet om det omstridte aksjekjøpet.

Si din mening om Aker-handelen her.

FÅR GJENNOMGÅ: Kjell Inge Røkke kan vente seg et hardkjør fra regjeringen.
SCANPIX