Retten til å stemme på generalforsamlingen har vært betinget av at EU godkjente Akers nylige salg av 8,9 prosent av aksjene i Kværner.

EU har ønsket å forsikre seg om at salget er skjedd til aksjonærer som kan forventes å stemme uavhengig av Aker Maritime på Kværners generalforsamling, melder Nettavisen.

Kjell Inge Røkke er gjennom Aker RGI største eier i Aker Maritime der han også er styreformann.

NTB