I samarbeid med et amerikansk selskap hadde Kværner hovedansvar for å operere og vedlikeholde all drivstofforsyning på Guantánamo fra 1998 til utgangen av 2004. Det finnes fem særskilte kontrakter med bestemmelser som beskriver hvordan selskapet hadde ansvar for å operere forsyningen av drivstoff, skriver Dagbladet.

I kontraktene heter det at Kværner skal håndtere drivstoffoperasjoner til støtte for Joint Task Force (JTF) og JTFs aktiviteter for å støtte USAs internasjonale kamp mot terrorisme, Operation Enduring Freedom.

Kværner benekter at oppdraget er spesielt eller kontroversielt.

– Denne kontrakten ble avviklet allerede høsten 2005. Prosjektet ble utført av et amerikansk datterselskap, og gikk hovedsakelig på forskjellige typer vedlikehold og service på (...) marinebasen, heter det i en skriftlig redegjørelse fra kommunikasjonsdirektør Torbjørn Andersen i Aker Kværner.

Han sier prosjektet dreier seg om «relativt enkle servicetjenester», og at konsernet ikke vet om bensin har blitt levert til det amerikanske forsvaret fra norsk sokkel eller fra andre steder i verden.

Utenriksdepartementets kommunikasjonsdirektør Anne Lene Dale Sandsten er ukjent med at Aker Kværners engasjement på Guantánamo-basen også omfattet operasjon av drivstofforsyning.

– Vi forutsetter at norsk næringsliv foretar en egen etisk vurdering av sitt engasjement i virksomheter der det kan tenkes at det vil oppstå brudd på menneskerettighetene, sier Dale Sandsten