— Det avgjørende for oss er innretningen på oppgjøret. De andre organisasjonene har godtatt et oppgjør der under en fjerdepart fordeles lokalt. Det kan ikke vi akseptere, sier streikeleder Knut Aarbakke til NTB.

Han sier organisasjonene av akademikere i staten primært vil ha hele oppgjøret avgjort i lokale forhandlinger, men kan ved dette oppgjøret godta en lokal pott bare den er stor nok.

— Vil et oppgjør der halvparten av tillegget fordeles lokalt være akseptabelt?

– Det kan i hvert fall ikke være mindre, sier Aarbakke.

Godtar 4 prosent Han er kjent med at statens forhandlingsleder, personaldirektør Jørn Skille, har sagt at rammen for Akademikerne uansett vil være den samme som for de øvrige organisasjonene, og viser til at kravet var 5 prosent.

— Problemet vårt er at statens forhandlere uten å ha gode argumenter, avviser å legge en vesentlig del av oppgjøret til den lokale arbeidsgiver. Det vil ikke bli dyrere av den grunn, og belastningen ved en lokal fordeling ligger mer på medlemmene våre enn på arbeidsgiver, sier Aarbakke.

Derfor kan verken han eller forhandlingsdelegasjonen forstå hvorfor staten skal stritte imot.

Aarbakke sier at en utvidet fullmakt likevel vil være nødvendig for statens forhandlere, blant annet fordi 30-40 millioner i foreslåtte tillegg til lønnsklasse 75 og oppover ble borte da Akademikerne gikk ut i streik. De ble overført til de lavest lønnende og er dermed brukt opp.

265 streiker fra onsdag - Vi har i dag 125 medlemmer i streik. Fra onsdag morgen vil tallet øke til 265. Vi tar ut medlemmer som jobber ved Folkehelseinstituttet, Mattilsynet, Kripos, Politiets utlendingsenhet og Romerike politidistrikt i streik.

— Vi trapper opp streiken for å sette mer makt bak våre lønnskrav, sier Knut Aarbakke, som både er forhandlingsleder og streikeleder.

Samtidig er Akademikerne redd staten skal gripe inn på en annen måte. Ved å lamme for eksempel Mattilsynet kan de lett gi regjeringen en begrunnelse for å bruke tvungen lønnsnemnd.

— Vi er hele tiden veldig oppmerksom på å balansere virkemidlene slik at vi ikke setter liv og helse i fare, sier Aarbakke og det mener han fortsatt ikke vil skje når streiken utvides på onsdag.

— Vårt mål er å få staten tilbake til forhandlingsbordet, sier Aarbakke.

Om det er uformelle kontakter vil han ikke uttale seg om og ennå er det ikke gått mer enn to dager siden Akademikerne frivillig forlot det samme forhandlingsbordet.