– Minst fire statsråder deltok aktivt for å få oppgjøret i havn for de tre andre hovedorganisasjonene. Nå håper vi den vil gjøre det samme i forhold til oss, sier streikeleder Knut Aarbakke til NTB.

Streikelederen sier virkningene av streiken har vært betydelige, og at det foreligger konkrete planer om utvidelse. Hvilke planer vil han ikke ut med fordi arbeidsgiver skal varsles først.

Aarbakke sier oppgjøret i kommunesektoren som Akademikerne har godtatt, ikke innvirker på konflikten i staten.

– Våre krav om lokale forhandlinger er gjennomført over alt i kommunesektoren med unntak for en liten gruppe utdanningspersonell i Oslo kommune, sier Aarbakke.

Lamme Mattilsynet

Han bekrefter at det for eksempel er fullt mulig for Akademikerne å lamme hele Mattilsynet. Samtidig passer organisasjonen på å ikke sette liv og helse i fare, og dermed gi regjeringen en mulighet for å gripe til tvungen lønnsnemnd.

– Vi har selvsagt opptrappingsplanene klare. Denne streiken har vært forberedt lenge. Akademikernes krav handler om retten til å forhandle med egen arbeidsgiver. Under meklingen ble dette avvist samtidig som hele innretningen på oppgjøret gikk våre medlemmer imot, sier Aarbakke.

– Den lavlønnsprofilen de tre andre hovedorganisasjonene har fått til, ville ingen av våre medlemmer fått noen glede av. Tvert om ble det slik at enda mer penger ble tatt fra de høye lønnstrinn og lagt på de lave etter at vi forlot meklingen, sier streikelederen.

Forhandle med politimesteren

Den største gruppen som til nå er tatt ut i streik er politijuristene blant annet i Oslo politidistrikt.

Aarbakke bekrefter at hans organisasjon ønsker at lønnsoppgjøret skal skje ved hvert enkelt politidistrikt og at politimesteren og hans stab da blir motparten.

– Denne oppgjørsformen er vårt prinsipielle krav. Subsidiært krevde vi under forhandlingene at det skulle avsettes beløp som kunne brukes lokalt.

– Det som da ble tilbudt var latterlig små beløp. Våre medlemmer er høyt utdannede og ofte personer i nøkkelstillinger rundt om i statsadministrasjonen. Derfor burde det være innlysende at lønnsvurderingen bør skje så nært arbeidsplassen som mulig, sier Aarbakke.

Han viser til at regjeringen fant en løsning med LO ved å legge mer penger på bordet.

– Det bør regjeringen gjøre også i forhold til oss. I motsatt fall vil det bli en langvarig streik med store virkninger, sier streikeleder Knut Aarbakke.