I fjor var tallet på nye smittede 177. Også i år ligger det an til å bli høye tall, skriver Rikshospitalet på sine nettsider.

— Dette er en betydelig økning, og det kan ha sammenheng med at bevisstheten rundt hiv og aids ikke er like høy som den var for noen år siden, sier overlege Stig Frøland ved Rikshospitalet.

De siste årene har antallet homoseksuelle menn som blir smittet, vært stabilt med litt over 30 tilfeller i året. Det er blant heteroseksuelle at antall smittede er økende.

Mange av de nyoppdagede tilfellene har forbindelser til land med høy forekomst av hiv, enten ved immigrasjon eller ved at nordmenn blir smittet i utlandet.

ýNår antallet hiv-positive i Norge øker, øker også risikoen for å bli smittet her, understreker Frøland.