GUNNAR WIEDERSTRØM

Lederen for Stortingets kontroll— og konstitusjonskomité måtte i går melde avbud til et møte i komiteen, der det var forberedt flere kritiske spørsmål i forbindelse med Valles engasjement i Tønne-saken. Valle var innstilt på å møte for komiteen, men legen rådet henne til å la være.

Valle var tidlig ute med brev til Statsministerens kontor etter at Dagbladet avslørte at Tønne hadde fått ventelønn fra staten samtidig som han arbeidet som konsulent. I brevet skrev Valle at «opplysningene kunne tyde på at det hadde foregått urettmessig utbetaling av fellesskapets penger.» Valle viste til at det ble slått hardt ned på trygdemisbrukssaker. Disse ble politianmeldt selv om pengene ble betalt tilbake.

Valle ønsket å få en tilbakemelding på hvorfor det ble reagert annerledes overfor Tønne, enn overfor trygdemisbrukere.

Valles brev og uttalelser er blitt utlagt som at hun beskyldte Tønne for bedrageri, noe Valle på det sterkeste har benektet. Hun er i ettertid blitt strekt bebreidet for sitt brev og sine uttalelser, ikke bare av kolleger på Stortinget, men også av Tønnes venner i næringslivet. Senest i går gjenga Nettavisen henne, som om hun hadde beskyldt Tønne for bedrageri.

Valle ønsker ikke å uttale seg til Bergens Tidende. SVs medierådgiver Roger Pedersen sier til BT at arbeidsbelastningen er blitt for stor for Valle.