Forhandlinger om en leieavtale er i gang og endelig avgjørelse om flytting vil bli truffet før årsskiftet, opplyser direktør Olav Mugaas i Aftenposten til bladet Kampanje. Han ser positivt på mulighetene for å bli enig om en avtale.

Det er Entra Eiendom som er forhandlingsmotpart og ifølge Kampanje er Aftenposten tilbudt seks etasjer fra tredje etasje og oppover. Hver etasje er på 2.000 kvadratmeter.

VG-huset har vært et annet alternativ for Aftenposten, men Mugaas sier det ikke lenger er et aktuelt alternativ.

(NTB)