ARNE COLLIANDER

— Vi vet at det er sendt ut slike svindelbrev fra Norge i det siste. Det har vi tidligere vært forskånet for, sier rådgiver Anne Dybo i Økokrim.

Tidligere har svindlerne hovedsakelig hatt sitt hovedkvarter i Nederland.

En av BTs lesere fikk nylig en mail fra en dr. Ben Ugo. Dersom BT-leseren stilte sin bankkonto til disposisjon, ville han få beholde 30 prosent av den svimlende summen 25 millioner dollar.

«Til overs»

Pengene skulle angivelig ha blitt «til overs» etter et internasjonalt hjelpeprogram for Sierra Leone og Liberia.

BT-leseren ble bedt om å oppgi firmanavn, bankforbindelse og kontonummer. Hele summen på 25 millioner dollar ville da bli overført til kontoen i løpet av 14 dager. 30 prosent ville tilfalle kontoinnehaveren som «erstatning» for bruken av kontoen, mens 65 prosent skulle disponeres av organisasjonen til «Ben Ugo». De resterende fem prosentene skulle settes av til «tilfeldige pris og kostnader i løpet av kursen av transaksjonen».

Ubehjelpelig norsk

Språket i mailen ville ha ført til stryk i barneskolen. Her er ett eksempel:

«Tilg min indignasjon om dette budskapet kommer til De som en overraskelse og om det fornærmer De uten Deres tidligere samtykke og å skriving gjennom denne kanalen».

Og videre:

«Dette er den mer grunnen hvorfor vi trengt Deres assistanse gi en konto tåler som dette fondet fore safe å beholdning og vår fremtidig investering med Deres konstitusjonelt anbefaler, assistanse og partnership i Deres land».

Mailen blir avsluttet med at «der er ikke noen involveredde risikoer». BT-leseren bet selvfølgelig ikke på agnet.

Falske lottogevinster

Bergens Tidende skrev i vinter hvordan disse afrikanske svindlerne opererer. Den vanligste metoden har vært å utgi seg som lotto-operatører. De sender mail der det står at du har vunnet en eller annen pengegevinst. For å få den utbetalt, blir du bedt om å oppgi passnummer og bankkontonummer. Mye av svindelen var organisert fra Amsterdam. Nederlandsk politi slo for en tid tilbake til mot miljøet, og arresterte 52 nigerianere, mistenkt for økonomisk svindel.

— Det nye er at svindlerne ikke bare skriver mailer på et slags norsk, men også sender dem fra Norge, sier rådgiver Anne Dybo i Økokrim.

Økokrim følger med

Økokrim følger utviklingen nøye, men foreløpig er det ikke foretatt arrestasjoner i Norge.

— Vi har mistanke om at asylsøkere som har fått avslag på søknadene om opphold i Norge, kan stå bak noen av svindelmailene. Noen av disse oppholder seg i skjul, og er derfor ikke lette å spore opp, sier rådgiver Anne Dybo.

Hun vil nok en gang advare folk mot å la seg lure av svindlerne.

— Blir du fortalt at du har vunnet i et lotteri du ikke har deltatt i, kan du gå ut fra at det ikke stemmer. Blir du i tillegg bedt om å oppgi kredittkort- eller bankkontonummeret ditt, bør du i aller høyeste grad ane uråd, sier Anne Dybo.