Et flertall i SVs stortingsgruppe er sterkt kritiske til at regjeringen har besluttet å sende tre eller fire F-16 jagerfly til Afghanistan.

Stortingsrepresentant Hallgeir Langeland har bedt partiets forsvars— og utenrikspolitikere sørge for at avtalen som regulerer de norske styrkenes innsats i landet blir gjort kjent.

Kommandørkaptein Louise Bastviken i Forsvarsdepartementet opplyser imidlertid til Bergens Tidende at avtalen er gradert og at den ikke vil bli offentliggjort. Departementet vil heller ikke gjengi den eller de setningene som regulerer avtalen om gjensidig støtte mellom NATOs stabiliseringsstyrke ISAF og den USA-ledete krigen mot terror - OEF-Operation Enduring Freedom.

Uten FN-mandat

Langeland mener at en avtale som åpner for norsk militær støtte til USA i Afghanistan bryter med regjeringserklæringen fra Soria Moria, fordi den forutsetter at norsk militær innsats i utlandet bare skal skje på mandat fra FN.

Det var forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen som i en redegjørelse i Stortinget denne uken opplyste at Norge ville sende jagerflyene til Afghanistan. Flyene vil inngå i en nederlandsk ledet avdeling som er en del av NATOs stabiliseringsoperasjonen - ISAF. Denne operasjonen har et klart FN-mandat.

Det har ikke USAs Enduring Freedom. Det er målet at NATO skal overta stadig mer av USAs sikkerhetsansvar i landet. I tråd med dette får NATO ansvaret for nye provinser.

Kan bombe for USA

Jagerflyene sendes til Afghanistan fordi «ISAF i en del situasjoner er avhengig av flystøtte for å ivareta sikkerheten til personellet,» sa Strøm-Erichsen i Stortinget.

Hun sa også at fly under ISAF-kommando i nødssituasjoner kan bli bedt om å bistå personell på bakken fra OEF.

— Dette kan være aktuelt i helt spesielle tilfeller hvor personell fra OEF er utsatt for angrep eller på en annen måte er i en krisesituasjon.

I klartekst betyr dette at krigførende amerikanske tropper kan be om jagerflystøtte fra Norge og norske piloter.

Så langt har hjelpen gått motsatt vei fordi ISAF ikke har hatt jagerfly i Afghanistan. Derfor er det USA som har støttet NATO i ulike situasjoner - ikke omvendt. Men det endrer seg altså, blant annet på grunn av den norske beslutningen.

SV-demonstrasjon

Dette misliker fredspartiet SV. Da forsvars- og utenriksministeren den 9. november redegjorde om de norske militære operasjonene i utlandet, benyttet syv av SVs stortingsrepresentanter anledningen til å demonstrere mot sin egen regjering.

— Siden avtalen er gradert regner jeg ikke med å få innsyn i den. Da må jeg be våre statsråder, og eventuelt SVs medlemmer av forsvars- og utenrikskomiteen, om å sørge for at de får innsyn i avtalen mellom OEF og ISAF. Jeg må så forholde meg til hva disse sier og hva de kan fortelle. Våre folk må sjekke avtalen opp mot Soria Moria-erklæringen. Men jeg synes det er rart at en avtale, som i praksis kan skjule elementer som bryter med Soria Moria-erklæringen, holdes hemmelig, sier Hallgeir Langeland.

Førstkommende tirsdag vil saken bli debattert i Stortinget. Langelands mål er at SV skal ha brakt klarhet i hva avtalen faktisk innebærer innen den tid.