Talsmannen for afghanerne Zahir Athari er kritisk til at regjeringen har valgt å gi økte bevilgninger til NOAS (Norsk organisasjon for asylsøkere) og til Flyktninghjelpen for å hjelpe flyktningene med deres saker.

– Vi stoler ikke på NOAS eller Flyktninghjelpen som uavhengige organer i denne saken. De har begge opptrådt som representanter for myndighetene i sine uttalelser og samtaler med oss, sier Athari.

Presset

Han mener begge organisasjonene har vært mer opptatt av å presse afghanerne til å avslutte sultestreiken enn å hjelpe dem med å sikre dem den nødvendige tryggheten som flyktninger.

I stedet ønsker flyktningene at regjeringens midler fristilles slik at hver enkelt av asylsøkerne kan velge sin egen rådgiver.

– Vi har ingen konkrete i tankene, men en organisasjon eller advokat som kan få den nødvendige tillit bør kunne gjøre dette for oss, sier Athari til NTB.

– Har vist ansvar

Leder Morten Tjessem i NOAS stiller seg undrende til holdningen fra flyktningene. Torsdag ettermiddag skulle han møte representanter for afghanerne og diskutere saken.

– Vi forsøker å være en profesjonell fagorganisasjon og ikke som en totalt ukritisk støttegruppe som snakker dem etter munnen. Det føler vi ikke ville vært ansvarlig å gjøre i den kritiske fasen, sier Morten Tjessem til NTB.

Han beklager at de afghanske flyktningene ikke lenger oppfatter dem uavhengige nok til at de vil fortsette samarbeidet.

Mikrofonstativ

Også generalsekretær Tomas Colin Archer i Flyktninghjelpen synes det er underlig at organisasjonen ikke blir sett på som uavhengig. Samtidig forstår Archer det som blir sagt.

– Mens sultestreiken pågikk var vi et mikrofonstativ når det gjaldt å bringe informasjon fra myndighetene og til afghanerne og tilbake til myndighetene igjen. Denne rollen fikk vi nettopp på grunn av vår uavhengighet, sier Colin Archer til NTB.

Han tror det kan ha blitt misoppfattet at representantene fra Flyktninghjelpen bare viderefortalte det regjeringen sa mens sultestreiken pågikk.