TRON STRANDtron.strand@bt.no OsloSaken vurderes som meget vanskelig og politisk betent av regjeringen.Da Stortinget vedtok å åpne for utleie av arbeidstakere til alle yrkesgrupper, var det en forutsetning at Aetat skulle bli en sentral, statlig aktør i utleiemarkedet.Det var Ap og LO som satte dette som en betingelse da saken ble behandlet på Stortinget. Nå faller forutsetningen. Forholdet til EØS-avtalen Etter det Bergens Tidende har grunn til å tro vil regjeringen i revidert nasjonalbudsjett informere Stortinget om saken.EØS-avtalens overvåkingsorgan, ESA, har overfor Arbeids— og administrasjonsdepartementet gitt uttrykk for at organiseringen av Aetat Bedrift bryter med EØS-avtalen fordi:* Aetat Bedrift ikke er forpliktet til å betale skatt.* Aetat Bedrift i realiteten har en ubegrenset statsgaranti og ikke kan gå konkurs. * Aetat Bedrift har monopol på tilgang til arkiver over jobbsøkere gjennom Aetats. Ingen konkurrenter har tilgang til en slik oversikt. Ikke akseptabelt Etter det BT erfarer mener departementet at særlig de to første punktene gjør at dagens modell ikke er konkurransemessig akseptabel. Det vil si at den bryter med EØS-avtalens regler om statsstøtte.Hvis Aetat skal konkurrere på det private utleiemarkedet, må konkurrentene få samme vilkår. Departementet mener derfor at Aetats bedriftstjenester ikke kan videreføres slik de er organisert i dag. Taus Kosmo Arbeids- og administrasjonsminister Jørgen Kosmo er heller ikke tilhenger av å opprette et statlig aksjeselskap for å drive Aetats salg av bedriftstjenester.Kosmo ønsker ikke å kommentere saken før revidert nasjonalbudsjett er lagt frem.Nå vil trolig virksomheten bli styrt direkte inn mot å hjelpe vanskeligstilte arbeidssøkere. Utleie av vanskeligstilte, som langtidsledige, yrkeshemmede og fremmedspråklige, anses som mulig for Aetat også i fremtiden.Skal det lykkes, må sannsynligvis staten yte økonomisk tilskudd ved utleie til private bedrifter.Departementet mener at en slik ordning kan etableres uten at det kommer i konflikt med EØS-avtalens regler om statsstøtte.

Les også: - Trist sier Aetat-leder