TOR OLAV MØRSETH

Bergens Tidende skrev tirsdag om den trafikkskadde og sterkt invalidiserte kineseren Liu Zheng. Han har ventet over fire år på et forsikringsoppgjør.

Liu beskylder sin tidligere advokat Trond Lexau for å ikke fått fremdrift i saken — og for å ha tatt et for høyt salær. Så langt har Lexau motregnet 140.000 kroner mot Lius klientkonto. I tillegg krever han 90.000 kroner til.

Både Lius nye advokat, Olaf Holm, og Vesta Forsikring mener kravet er altfor høyt.

Derfor byttet Liu advokat, men på grunn av det utestående kravet, har Lexau holdt saksdokumentene tilbake.

I sin begjæring til Namsretten med krav om å få utlevert sakspapirene, har Holm skrevet at Lexau har «ualminnelig tydelig misligholdt sitt oppdrag».

Lexau mener at Holm misforstår, og lover at han skal få bite ordene i seg.

Nå er rettsmøtet mellom de to, som skulle gå torsdag, utsatt til neste uke.

Det er skjedd på initiativ fra Olaf Holm. Lexau sier han er forundret.

— Jeg får høre dette muntlig gjennom motparten og via avisen. Dette har skjedd mot min vilje. Jeg har reist hjem fra ferie for å nå rettsmøtet, og dersom jeg ikke hører noe fra retten, møter jeg som avtalt torsdag, sier Lexau, før han gjentar:

— Holm skal få bite i seg hver eneste feiluttalelse.