– Loven sier at man skal være varsom med å bruke fengselsstraff mot mennesker som er under 18 år. Enkelte andre land har tilsvarende regler til fordel for sine pensjonister. Jeg kan ikke se hvorfor ikke vi også skal ha dette, sier advokat John Chr. Elden til Dagbladet.

Elden sitter i Advokatforeningens utvalg for strafferett og straffeprosess. Utspillet skyldes at Justisdepartementet og Stortinget har gått inn for å ta inn i straffelovens generelle regler om straffeutmåling, hva som skal være formildende og skjerpende omstendigheter.