Furuholmen og Berg var tiltalt for å ha bistått David Toska med å kreve inn et lån som Toska hadde gitt til finansmannen Thomas Øye. Lånet var på 5 millioner kroner, mens tilbakebetalingskravet var på 6,5 millioner kroner.

Påtalemyndigheten mente at de to advokatene visste at lånet fra Toska var penger som var skaffet til veie gjennom en straffbar handling.

I sine forklaringer i retten nektet de to advokatene straffskyld. Begge sa de hadde forsikret seg om at pengene ikke stammet fra kriminell virksomhet før de engasjerte seg på vegne av Toska i arbeidet med å drive inn lånet.

Det var Furuholmen som anbefalte Toska å begjære debitoren konkurs og som skrev konkursbegjæringen på vegne av Toska i 2003. På grunn av tvil om sin egen habilitet, trakk Furuholmen seg som advokat for Toska. Berg overtok og førte også saken for Toska i Asker og Bærum skifterett. Skifteretten avviste kravet med henvisning til at pengene som var grunnlag for konkursbegjæringen, stammet fra en straffbar handling.

Larsen, H�kon Mosvold