Det skjedde for å dekke over at Tore Tønne jobbet på oppdrag fra Kjell Inge Røkke. Hvis det ble kjent, kunne det skape mistanke om at de to også hadde økonomiske bånd da Tønne var statsråd. Dessuten ble oppdraget utført da Tønne urettmessig gikk på etterlønn fra Statsministerens kontor. Det var dette direktør for advokatkontoret Kari E. Breirem reagerte på da hun kom over fakturaen som gjaldt Tønne.

Hun reagerte sterkt på at advokatkontoret utførte en slik dekkoperasjon. Samtidig sto hun midt oppi en intern konflikt med Bjørn Gabriel Reed, som er partner og kalte seg daglig leder av samme advokatkontor. De to kjempet i realiteten om hvem av dem som skulle ha styringen av kontoret.

Oppi denne konflikten truet Breirem med å gå til pressen med opplysningene hun hadde om Tønnes utbetaling. Om hun gjorde alvor av truslene er ikke bekreftet.

Uansett havnet opplysninger om Tønnes 1,5 millioner kroner både i Dagbladet og Økokrim.

BA-HR reagerte med å suspendere Karie Breirem med umiddelbar virkning og politianmeldte lekkasjen.

Men det var dokumentene som viste at Tore Tønne jobbet for Kjell Inge Røkke, samtidig med at han mottok etterlønn fra Statsministerens kontor, som interesserte Økokrim. Samtidig startet de etterforskning av advokatkontorets rolle i arbeidet for å skjule millionhonoraret.